I made automatization between studiies and blogs :)

This is my first automation in whole life :slight_smile:
By the way- who will help me with finishing one blog?

 • name: Tworzenie bloga na WordPress na podstawie pliku PDF
  hosts: localhost
  tasks:
  • name: Pobierz plik PDF z Google Dysku

   Tutaj umieść kod lub komendy do pobrania pliku PDF z Google Dysku.

  • name: Analiza zawartości PDF

   Tutaj umieść kod lub komendy do analizy zawartości pliku PDF i wyodrębnienia potrzebnych informacji.

  • name: Generowanie treści bloga

   Tutaj umieść kod lub komendy do generowania treści bloga na podstawie zawartości pliku PDF.

  • name: Przesyłanie treści na WordPress

   Tutaj umieść kod lub komendy do przesyłania wygenerowanej treści na WordPress.

  • name: Publikacja bloga

   Tutaj umieść kod lub komendy do publikacji postu na blogu WordPress.

  • name: Monitorowanie i zarządzanie błędami

   Tutaj umieść kod lub komendy do obsługi błędów i monitorowania procesu tworzenia bloga.This text will be blurred